Vereniging van Eigenaars Hogerbeetsstraat Oneven
Rotterdam
Onder REGLEMENTEN wordt verstaan:

Het wettelijk vastgestelde Splitsingsreglement van 1973en de Akte van Splitsing

en

Het Huishoudelijk Reglement.

In de balk hiernaast vindt u de links naar de tekst van beide reglementen.